Ważne Informacje

Zdjęcia ze Spotkania dostępne są na facebooku.

 

Internet na terenie CAMKu, integracje oraz “za zamkniętymi drzwiami”  – info tutaj informacje różne (wersja pdf).

 

  • Wskazówki do prezentacji dla uczestników III SM: język– polski lub angielski; czas – 15 min + 5 min na pytania; prezentacje muszą się znaleźć na komputerze „konferencyjnym” w trakcie przerwy poprzedzającej sesję.
  • Przypominamy, że organizatorzy zapewniają lunch (w czwartek i piątek) i coffee break w trakcie konferencji oraz nocleg dla osób, które wygłaszają referat i zadeklarowały potrzebę noclegu (decyduje kolejność zgłoszeń).

 

  • Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 stycznia 2018.
  • Termin nadsyłania streszczeń prezentacji i plakatów (abstraktów) mija 15 lutego 2018. Abstrakt można wysłać na adres spotkanie@camk.edu.pl